01_ROOMS_00000_00000.png
_PPD3408+.jpg
수정수정_00000_00000.png

Phòng tiêu chuẩn

 

STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM
STANDARD ROOM

Mỗi đặc thù thiết kế được lẹn kế hoạch

một cách tỉ mĩ mang một tính chất đặc

trưng riêng của mỗi thành phẩm.  :

Hãy ở lại và hé mở lại những ký ức

 

 

Hãy tạo dựng những ký ức cho riêng bạn tại Le Jardin Secret

là nơi mà có thể cất giữ những câu chuyện bí mật không của riêng ai.

Phòng có Bể bơi

_PPD2233
_PPD2217
_PPD2395
_PPD2404
_PPD2719

Mỗi đặc thù thiết kế được lẹn kế hoạch

một cách tỉ mĩ mang một tính chất đặc

trưng riêng của mỗi thành phẩm.  :

Hãy ở lại và hé mở lại những ký ức

 

 

Hãy tạo dựng những ký ức cho riêng bạn tại Le Jardin Secret

là nơi mà có thể cất giữ những câu chuyện bí mật không của riêng ai.

Phòng có Bể bơi

Mỗi đặc thù thiết kế được lẹn kế hoạch

một cách tỉ mĩ mang một tính chất đặc

trưng riêng của mỗi thành phẩm.  :

Hãy ở lại và hé mở lại những ký ức

 

 

Hãy tạo dựng những ký ức cho riêng bạn tại Le Jardin Secret

là nơi mà có thể cất giữ những câu chuyện bí mật không của riêng ai.

_PPD2684
_PPD56481
_PPD2518
_PPD2749
_PPD2315
_PPD2605
_PPD2729
_PPD2791+

Phòng có Bể bơi

_PPD2622
_PPD2629
_PPD2615
_PPD2263
_PPD2243
_PPD2809
_PPD2813
_PPD2800

Mỗi đặc thù thiết kế được lẹn kế hoạch

một cách tỉ mĩ mang một tính chất đặc

trưng riêng của mỗi thành phẩm.  :

Hãy ở lại và hé mở lại những ký ức

 

 

Hãy tạo dựng những ký ức cho riêng bạn tại Le Jardin Secret

là nơi mà có thể cất giữ những câu chuyện bí mật không của riêng ai.